Zmiana w sprawozdawczości do NFZ kolejek do świadczeń dla dzieci

08 Listopada 2019, 13:29 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Do opiniowania skierowany został projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Projekt ma na celu ułatwienie świadczeniobiorcom wyszukiwania w Informatorze o Terminach Leczenia informacji o świadczeniodawcach udzielających świadczeń z danego zakresu - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W przypadku list oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej w Informatorze o Terminach Leczenia  dane prezentowane są według komórki tj. poradni specjalistycznych lub oddziałów, zgodnie z zarejestrowanymi kodami resortowymi, które wskazują odrębnie komórki udzielające świadczeń dla dorosłych i dla dzieci.

Prezentowany sposób nie uwzględnia jednak tych przypadków, w których poradnie/oddziały dla dorosłych udzielają także świadczeń dla dzieci. W celu zidentyfikowania takich świadczeniodawców, dodatkowo wprowadzono obowiązek przekazywania także takiej informacji, jeżeli świadczeniodawca w danej komórce organizacyjnej, mimo że formalnie oznaczona jest jako udzielająca świadczeń dla dorosłych, faktycznie przyjmuje także dzieci.

Ujednolicono przyczyny i kody zmian terminu w harmonogramie przyjęć oraz ujednolicono stosowanych kodów przy wskazywaniu przyczyn skreślania z harmonogramu przyjęć.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz