NFZ zapłaci placówkom POZ za aktywowanie Internetowych Kont Pacjenta

07 Listopada 2019, 10:25 komputer informatyzacja

NFZ zapłaci placówkom POZ za aktywowanie Internetowych Kont Pacjenta. Jak wskazuje NFZ, cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosić będzie 12,30 zł brutto.

Chodzi o projekt zarządzenia - finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.Jak czytamy w uzasadnieniu w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia niniejsze zarządzenie określa warunki zawierania i rozliczania umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

"Przedmiotem umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów będzie aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590):

1)   w związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji;

2)   w sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów w inny dostępny sposób" - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto, jak informuje NFZ, cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosić będzie 12,30 zł brutto.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

jedrula Niedziela, 10 Listopada 2019, 10:56
Na czym ma polegać IKP. Jak to ma ułatwić pacjentowi funkcjonowanie w gąszczu wewnętrznych przepisów POZ.