Kształcenie pielęgniarek i położnych: Komunikat MZ o studiach drugiego stopnia

07 Listopada 2019, 10:31 pielęgniarka lekarz lekarka dokumentacja

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo nie uprawnia tych osób do otrzymania prawa wykonywania zawodu położnej. Dotyczy to także studiów drugiego stopnia z pięlegniarstwa dla absolwentek studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo - podkreśla Ministerstwo Zdrowia w wydanym komunikacie. Ma on związek z informacjami o planowanym prowadzeniu przez uczelnie rekrutacji na tego typu studia.

Chodzi o Komunikat ws. planowanego prowadzenia przez uczelnie rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku położnictwo, dla osób które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, dla osób które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

W związku z informacją w sprawie planowanego prowadzenia przez uczelnie rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku położnictwo, dla osób które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, że kształcenie w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej realizowane jest w systemie szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Z kolei szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - ogólne i szczegółowe efekty uczenia się oraz minimalną liczbę godzin zajęć określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Zgodnie z ww. standardami kształcenia studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo trwają nie krócej niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć w tym praktyk zawodowych nie może być mniejsza niż 4720 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180). Natomiast studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo są studiami uzupełniającymi kwalifikacje w danym zawodzie. Studia trwają nie krócej niż 4 semestry, liczba godzin zajęć w tym praktyk zawodowych nie może być mniejsza niż 1300 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120).

Jak podkreśla MZ, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi.

- W związku z powyższym nie jest możliwe, aby osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku położnictwo i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo wystąpiły do okręgowej izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania zawodu położnej - wskazuje MZ.

- Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo nie uprawnia tych osób do otrzymania prawa wykonywania zawodu położnej, ponieważ nie ukończyły one pełnego cyklu kształcenia w zawodzie położnej, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - zaznacza resort zdrowia.

Dodaje, że nie jest też możliwe, aby osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wystąpiły do okręgowej izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo nie uprawnia tych osób do otrzymania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, ponieważ nie ukończyły one pełnego cyklu kształcenia w zawodzie pielęgniarki, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz