Ile na refundacje wydał NFZ we wrześniu?

07 Listopada 2019, 10:45 leki

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków we wrześniu. 

1,07 mld zł - tyle Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ww wrześniu 2019 r.

Refundacja apteczna

Najwyższe wykonanie odnotowano w refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. NFZ ww wrześniu wydał na ten cel ponad 693,5 mln zł. A w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wydano 73,1 proc. kwoty zarezerwowanej na ten cel na cały rok.

Programy lekowe

Na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programów lekowych we wrześniu wydano 323 mln zł. Od początku roku do września wykorzystano 68,22 proc. zarezerwowanej w planie finansowym kwoty na ten cel.

Chemioterapia

Na leki stosowane w chemioterapii we wrześniu przeznaczono ponad 56,9 mln zł. W sumie, od początku roku na ten cel przeznaczono 497,7  mln zł.

Koszty całkowitego budżetu na refundację w mln zł:

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(09/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 577,48

1 075,59

9 673,89

71,25%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 985,96

323,04

2 719,29

68,22%

2

leki stosowane w chemioterapii

739,41

56,99

497,72

67,31%

3

Refundacja, w tym:

8 833,04

695,55

6 456,87

73,10%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 793,71

693,42

6 434,79

73,17%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

22,81

0,76

8,92

39,13%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

16,52

1,36

13,15

79,64%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

19,05

0,00

0,00

-

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz