Zmiana w taryfach świadczeń opieki długoterminowej

07 Listopada 2019, 12:33 Senior w szpitalu

Stopniowy wzrost wyceny taryfy za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej od 1 października br r., aż do grudnia 2022 r. - zakłada najnowsze zarządzenie Prezesa NFZ. 

 

W nowelizowanym zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, NFZ wprowadza określoną przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nową taryfę dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą wzrostu finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, kompensując rosnącą dynamikę kosztów związaną z udzielaniem świadczeń w warunkach stacjonarnych - czytamy w uzasadnieniu.

Powyższe zarządzenie zakłada stopniowy wzrost wyceny taryfy, począwszy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz dalszy coroczny wzrost taryfy przewidzianej na kolejne lata kalendarzowe, aż do grudnia 2022 r.

W zarządzeniu zostały ujednolicone nazwy zakresu świadczeń oraz kody sprawozdawane przez świadczeniodawców. Dokonano też uaktualnienia współczynnika wagi punktowej produktu rozliczeniowego dla świadczeń obejmujących żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach stacjonarnych.

Z szacunków AOTMiT wynika, że dodatkowe koszty zmian od IV kwartału b.r. związane z implementacją taryf, określonych przez Agencję wynoszą około 18 mln. zł, a w latach 2020–2022 dodatkowo po 97,89 mln zł względem wydatków związanych z taryfami proponowanymi na rok poprzedni.

źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz