Rada Przejrzystości AOTMiT na najbliższych posiedzeniach zaopiniuje m.in. leki na raka piersi

07 Listopada 2019, 14:47 AOTMiT

Przygotowanie opinii ws. zasadności finansowania w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku na raka nerki, a także przygotowanie stanowiska ws. oceny leków na raka piersi oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną u dzieci - znalazło się m.in. w porządku obrad najbliższych posiedzeń Rady Przejrzystości AOTMiT zaplanowanych na 12 oraz 18 listopada.

Porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości 12.11.2019 r. obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 1. Cabometyx (kabozatynib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) w III i kolejnej linii leczenia.
 2. Cabometyx (kabozatynib), tabletki à 20 mg we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - III linia leczenia.
 3. Cabometyx (kabozatynib), tabletki à 40 mg we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - III linia leczenia.
 4. Cabometyx (kabozatynib), tabletki à 60 mg we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - III linia leczenia.
 5. Darzalex (daratumumab) we wskazaniu: nowotwór układu krwiotwórczego z blastycznych plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych z zajęciem szpiku, skóry i węzłów chłonnych (ICD-10: C92).
 6. Halaven (eribulinum) we wskazaniu: tłuszczakomięsak (ICD-10: C48).
 7. AmBisome (amphotericinum B) we wskazaniu: grzybica układowa (ICD-10: B37).

Porządek obrad posiedzenia 18.11.2019 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:

 1. VERZENIOS (abemacyklib) w ramach programu lekowego: B.9. „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50), gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem”.
 2. VERZENIOS (abemacyklib) w ramach programu lekowego: B.9. „Leczenie raka piersi (ICD-10, C50), gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy”.
 3. BLINCYTO (blinatumomab) w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfo blastyczną (dzieci)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 1. Mabthera (rituximab) we wskazaniu: toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów (ICD-10: M32.1).
 2. Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rozsiany rak nerki (ICD-10: C64) w I linii leczenia w przypadku przeciwskazań do stosowania inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie wskazań dla procedur zawartych w wykazie świadczeń gwarantowanych (ICD-9): 84.502 – wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego; 84.503 – wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych, w zakresie leczenia szpitalnego w odniesieniu do obszaru ortopedii i traumatologii ruchu.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego”.
 2. „Fizjoterapia w domu pacjenta” (gm. Bierawa).
 3. „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025”.
 4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN na lata 2020-2022” (m. Kędzierzyn-Koźle).
 5. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2020-2022” (m. Kędzierzyn-Koźle).

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz