NRL o przyłączaniu do P1

08 Listopada 2019, 11:30 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

W przypadku, gdy praktyka lekarska zamierza obsługiwać wystawianie recept i skierowań wyłącznie poprzez aplikację gabinet.gov.pl, czynności dokonywane poprzez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (a więc wniosek o przyłączenie i uzyskanie certyfikatów) można uznać za nieobowiązkowe, pod warunkiem, że rozporządzenie w sprawie zmiany OWU zostanie przyjęte w takim brzmieniu, jakie obecnie przewiduje jego projekt - wskazuje wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło, Przewodniczący Zespołu ds. EDM.

 

Zespół ds. EDM Prezydium NRL informuje, że prowadził z Ministerstwem Zdrowia rozmowy nt. uznania czynności polegającej na założeniu Profilu Zaufanego i skonfigurowaniu konta w aplikacji gabinet.gov.pl za równoznaczne z przyłączeniem do Platformy P1 w rozumieniu art. 56 ust. 5 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przepis ten stanowi, że takiego przyłączenia należy dokonać do 31 grudnia 2019 r.

30 października 2019 r. Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Podsekretarza Stanu w MZ Janusza Cieszyńskiego ze stosownym wnioskiem.

5 listopada na stronach RCL ukazał się projekt nowelizacji Rozporządzenia MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeni opieki zdrowotnej.

O projekcie pisaliśmy tutaj Do 5 tys. zł kary dla podmiotu, który nie podłączy się do systemu P1

Jedną z projektowanych zmian jest dodanie paragrafu 10a, który wprowadza ten obowiązek na grunt umów z NFZ wskazując jednocześnie:

„§10a.

2. Przez podłączenie do systemu, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uzyskanie przez świadczeniodawcę certyfikatu do uwierzytelnienia systemu, o którym mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl.”;

Jak podkreśla A. Cisło, zrozumiałe jest więc, że wprowadzona w przepisie rozporządzenia definicja przyłączenia do Platformy P1 będzie obowiązywała również w odniesieniu do tych podmiotów, które nie posiadają umowy z Funduszem.

- W istocie, pozyskiwanie certyfikatów dostępu jest czynnością technicznie na tyle skomplikowaną, że w oficjalnych publikacjach zalecamy, aby w przypadku trudności skorzystać z fachowej pomocy - informuje.

- W przypadku więc, gdy praktyka lekarska zamierza wystawianie recept i skierowań obsługiwać wyłącznie poprzez aplikację gabinet.gov.pl, czynności dokonywane poprzez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (a więc wniosek o przyłączenie i uzyskanie certyfikatów) można uznać za nieobowiązkowe, pod warunkiem, że rozporządzenie w sprawie zmiany OWU zostanie przyjęte w takim brzmieniu, jakie obecnie przewiduje jego projekt dostępny na stronach RCL - wskazał wiceprezes NRL.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz