NFZ: kontrole recept w II kwartale 2019 r. Jakie nieprawidłowości?

08 Listopada 2019, 13:50 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

W II kwartale 2019 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 86 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej - informuje NFZ. W 14 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, a pozostałe postępowania zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (45 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (27 postępowań).

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

  • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

- oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego;

- ordynowania leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S” przez nieuprawnionych lekarzy;

- wystawienia recept po zgonie pacjenta;

- ostemplowania recept pieczątkami z nieaktualnymi danymi;

  • prowadzenia dokumentacji medycznej:

- nieczytelne i niechronologiczne prowadzenie dokumentacji;

- braki/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania, rozpoznania choroby oraz wystawionych recept;

- podwójne wpisy porad;

- brak medycznego uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków;

- brak zgodności treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w dokumentacji medycznej z treścią wystawianych recept;

  • braku dokumentacji medycznej;
  • braku sprawozdawczości lub błędna sprawozdawczość udzielonych porad lekarskich.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz