Zdjęcie pantomograficzne - dla kogo refundacja?

08 Listopada 2019, 16:02 gabinet medyczny stomatolog dentysta

Dziś ukazała się ważna rekomendacja dotycząca refundacji świadczeń w stomatologii. Czego dotyczy? 

Rada Przejrzystości zajęła się pod koniec października oceną tego, czy i co ile lat pacjentom powinno przysługiwać bezpłatne zdjęcie pantomograficzne z opisem na potrzeby leczenia endodontycznego. Jakie wydano rekomendacje? 

Pod koniec 2018 roku Ministerstwo Zdrowia zleciło Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie analiz pod kątem kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej "Zdjęcie pantomograficzne z opisem wykonywane na podstawie skierowania wraz z uzasadnieniem wykonania badania, w połączeniu z innym świadczeniem stomatologicznym, 1 zdjęcie raz na 2 lata (na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych)" jako świadczenia gwarantowanego.

Drugi złożony równocześnie wniosek dotyczył tego samego zakresu, ale raz na pięć lat. I to właśnie drugi wniosek, a nie pierwszy dostał pozytywną ocenę Rady Przejrzystości działającej przy AOTMiT. 

Prezes hojniejszy

A dziś opublikowano rekomendację prezesa Agencji. Wynika z niej, że rekomenduje on finansowanie badania co dwa lata, ale pod warunkiem, że do leczenia kanałowego kwalifikowała się większa liczba zębów. Przy np. jednym zębie wystarczyć ma zdjęcie wewnątrzustne lub w ogóle takie badanie może być pominięte. 

Opinia 95/2019 do zlecenia 217/2018

A to wynik wcześniejszych głosowań w Radzie:

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz