Spotkanie Prezydium NRL z Prezesem NRA m.in. o racjonalnej cyfryzacji i e-receptach

12 Listopada 2019, 12:56 e-zdrowie

Przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, aby omówić najpilniejsze problemy dotyczące obu środowisk i wspólne działania na rzecz pacjentów, a także lekarzy i farmaceutów. Główne tematy to "racjonalna cyfryzacja" systemu zdrowia i e-recepty.

Spotkanie odbyło się w miniony piątek. Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, podkreślono, że racjonalna cyfryzacja jest procesem nieuchronnym, który wymaga szczególnej uwagi zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania, aby nie pogorszył on obecnej, trudnej sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia.

Strony omówiły szereg szczegółowych zagadnień związanych z procesem wdrażania e-recepty, w tym przede wszystkim te budzące najwięcej kontrowersji.

- Stwierdzono znaczące zbliżenie obu samorządów w zakresie oceny istniejącej sytuacji i zasadności zgłaszanych przez NIL i NIA postulatów. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane w celu uzgodnienia i podjęcia ostatecznych, wspólnych stanowisk w zakresie omawianych problemów. Potwierdzono konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem lekarskim i aptekarskim w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w najważniejszych kwestiach dla obu środowisk - informuje NIL.

Prezes NRA podkreśliła, że sprawy będące przedmiotem spotkania wymagać będą decyzji kolegialnych organów samorządu aptekarskiego, które bezzwłocznie zajmą się ich rozpatrzeniem.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz