Onkologia: czy jakość opieki poprawi się dzięki dofinansowaniu?

12 Listopada 2019, 14:25 pieniądze

6,13 mln zł, w tym ok. 5,17 mln zł zostanie przeznaczone na projekt Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, realizowany przez ministerstwo zdrowia do 2021 r.

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, na początku października podpisano decyzję o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Beneficjentem projektu jest Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

W inwestycji o wartości ponad 6,13 mln zł, w tym około 5,17 mln zł ze środków europejskich przedstawiono propozycję rozwiązań mających na celu poprawę jakości i dostępności opieki onkologicznej w Polsce. Głównym celem interwencji jest poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zmianę modelu organizacji opieki onkologicznej.

Co jeszcze w projekcie?

Wypracowane w ramach projektu rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia dostępności do opieki onkologicznej i usprawnienia koordynacji pacjenta w systemie. Celem projektu jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w onkologii, które w ostatnich latach wpływały na jakość leczenia, a co za tym idzie rokowania i szanse przeżycia pacjentów, oraz nieprawidłową alokację środków publicznych i zadłużanie się szpitali.

A co z pacjentami?

"Pacjenci zostaną wsparci w procesie poruszania się po systemie opieki zdrowotnej poprzez propozycje współpracy z koordynatorem i zapewnieniem kompleksowej opieki przez świadczeniodawców" - zapowiada MZ.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz