15.11 Analiza marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci – w trosce o ochronę karmienia piersią w Polsce

14 Listopada 2019, 10:10 DZIECKO NIEMOWLE

Już 15 listopada, podczas spotkania dla mediów, zostaną zaprezentowane wyniki pierwszego w Polsce badania zgodności marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci z Międzynarodowym  Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, który został opracowany i aktualizowany przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (ang. World Health Assembly, WHA). Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godzinie 9:30 w Hotelu Belwederskim przy ul. Belwederskiej 44 C w Warszawie.

Zaprezentowane podczas spotkania wyniki dadzą możliwość oceny działań marketingowych produktów przeznaczonych dla dzieci, które są prowadzone w przestrzeni publicznej, podmiotach leczniczych, prasie, telewizji oraz w internecie.  Podczas spotkania eksperci dyskutować będą na temat implementacji Kodeksu w celu ochrony karmienia piersią w Polsce.

Działania podjęte w ramach pilotażowego badania z wykorzystaniem narzędzia NETCODE wykazały, że wiedza o Kodeksie i jego rozwiązaniach jest w Polsce mało rozpowszechniona. W świetle dostępnych i przeanalizowanych danych można stwierdzić, że zapisy Kodeksu w Polsce nie są przestrzegane.

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem polskiej wersji zestawu narzędzi NETCODE, w ramach projektu realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i ekspertów pracujących na zlecenie Ministerstwa Zdrowia na rzecz realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ).

Celem projektu  jest upowszechnienie zasad Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece opracowanego przez WHO oraz analiza zgodności z Kodeksem marketingu produktów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w trosce o promocję karmienia piersią. Raport uwzględnia analizę prawną wyników wraz z przedstawieniem głównych deficytów polskiej regulacji oraz naruszeń przepisów krajowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Patronami konferencji jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego oraz Fundacja Promocji Karmienia Piersią. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Polityka Zdrowotna.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz