Aptekarze do parlamentarzystów o priorytetach na najbliższe 4 lata

15 Listopada 2019, 11:52 Apteka

Ustawa o zawodzie farmaceuty, brak dostępności do leków w aptekach, czy nowelizacja Prawa farmaceutycznego - to część priorytetowych projektów, które zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej powinien się zająć Parlament w najbliższych 4 latach administrowania.

Wybór dokonany przez Polaków jest wyrazem najwyższego poparcia i zaufania dla inicjatyw prowadzonych przez Państwa na rzecz polskiego społeczeństwa. Wyrażam głęboką nadzieję, że w ciągu najbliższych 4 lat będziemy świadkami licznych działań zmierzających do uzdrowienia polskiego systemu opieki zdrowotnej - napisała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w liście skierowanym do parlamentarzystów.

Jak podkreśla, kluczową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu polskich pacjentów. Jak czytamy w liście, aby tego dokonać konieczne jest dokończenie prac nad niezbędnymi zmianami, aby system ochrony zdrowia spełniał swoje zadania i działał efektywnie. Wśród projektów, które należy określić jako priorytetowe NRA wymienia :

1) Dokończenie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty – regulacji umożliwiającej wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, obejmującej dodatkowe usługi na rzecz milionów pacjentów (m.in. przeglądy lekowe), a także wprowadzenie kompleksowej regulacji w zakresie zasad wykonywania zawodu farmaceuty oraz ułatwienie organom samorządowym realizacji ich podstawowego zadania, wynikającego wprost z art. 17 Konstytucji RP, tj. obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i jego ochrony;

2) Rozwiązanie problemu braku dostępności leków w polskich aptekach. Trudności w dostępie do wielu produktów leczniczych powodują niepokój wśród pacjentów – zamiast poświęcić czas na realizację zaleceń lekarskich, marnują go na poszukiwaniu leków, które w wielu przypadkach są niedostępne. Dłuższe utrzymywanie takiego stanu powoduje, że apteki nie mogą realizować swojego najważniejszego obowiązku, jakim jest zaspokajanie potrzeb lekowych pacjentów;

3) Ograniczenie formalizmu pracy farmaceutów w aptekach – wypracowanie rozwiązań upraszczających zasady realizacji e-recept, których użycie będzie obowiązkowe już od 1 stycznia 2020 r.

4) Nowelizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ograniczającą liczne patologie rynkowe, związane z omijaniem przez pewne podmioty przepisów tej ustawy (m.in. naruszanie przepisów antykoncentracyjnych, przejmowanie aptek w sposób sprzeczny z prawem), co utrudnia funkcjonowanie na rynku aptekom przestrzegającym ustalonych zasad.

NRA reprezentująca ok. 30 tys. farmaceutów z całej Polski zadeklarowała gotowość do współpracy.

źródło: NRA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz