Rząd szykuje specprogram i konsolidację szpitali klinicznych z Poznania

15 Listopada 2019, 15:44 szpital

Szpitale kliniczne z Poznania są w tarapatach. Potrzebują m.in. remontów i wymiany sprzętu, teraz nie spełniają norm. Rząd chce jeszcze w tym roku przyjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej". Co to oznacza dla placówek i pacjentów?

MZ twierdzi, że głównym powodem dla którego szpitale potrzebują programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” jest "konieczność podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego, kompleksowego i skutecznego leczenia przez budowę nowego obiektu szpitalnego (z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego), do którego przeniesiona zostanie działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu".

W opisie do projektu wprost napisano, że obecny stan infrastruktury Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu oraz Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu zagraża dalszemu ich funkcjonowaniu. Budynki te nie spełniają standardów technicznych, z uwagi na ich zabytkowy charakter nie ma możliwości dostosowania w pełni niniejszych obiektów do warunków i standardów określonych przepisami prawa.

- Dodatkowo, wyeksploatowane obiekty generują coraz większe koszty ich utrzymania, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na naprawy i remonty. Generowane w ten sposób koszty ograniczają możliwości rozwojowe tych szpitali i ograniczają dostępność świadczeń medycznych dla pacjentów - czytamy na stronie Rady Ministrów.

Jeden nowoczesny budynek?

Realizacja Programu umożliwi stworzenie nowoczesnego obiektu szpitalnego dostosowanego do obowiązujących norm i  standardów w medycynie, w tym przede wszystkim norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oraz konsolidację działalności Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Długiej 1/2 oraz Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu mieszczącego się w dwóch lokalizacjach – przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 i przy ul. Przybyszewskiego 49, w nowym obiekcie, zredukowanie kosztów funkcjonowania szpitali przez wspólne wykorzystanie działalności medycznej i pomocniczej: szpitalnego oddziału ratunkowego, diagnostyki, sterylizatorni, infrastruktury technicznej, administracji i zarządu. Jednocześnie, dzięki nowym rozwiązaniom organizacyjnym tj. integracji wybranych szpitali klinicznych i stworzeniu centralnego obiektu spełniającego najwyższe standardy opieki i  bezpieczeństwa dla pacjentów, realizacja Programu pozwoli zapewnić kompleksowość i ciągłość procedur diagnostyczno–terapeutycznych w jednym miejscu. Pacjenci będą leczeni w komfortowych, nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych.

 

Efekt skali?

Korzyści mają być też osiągnięte dzięki skoncentrowaniu w jednym miejscu kadr i nowoczesnej infrastruktury medycznej. - Umożliwi utworzenie dla pacjentów regionu północno – zachodniej Polski ośrodka o wysokim standardzie, który będzie koordynował współpracę środowiska lekarskiego i naukowego, w którym możliwy będzie rozwój realizowanych świadczeń m.in. z zakresu chorób serca, chorób naczyń, chirurgii układu nerwowego, ortopedii oraz  transplantacji serca i nerek - uzasadnia plany resort zdrowia.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz