Rynek aptek w październiku. Wartość rynku, trendy, refundacja

19 Listopada 2019, 14:26 dane wyniki analiza dokument

Rynek apteczny w październiku 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3,43 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 257,5 mln zł (+8.1 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 366,4 mln zł (+11.9 proc.). Obrót statystycznej apteki w październiku 2019 wyniósł 245,5 tys. zł, był to wzrost o 13.7 proc. względem analogicznego okresu 2018 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,17 mld zł i wzrosła o 47,4 mln zł (+4.2 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 781,1 mln zł i wzrosła o 89,4 mln zł (+12.9 proc.), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,45 mld zł i była wyższa o 118,2 mln zł (+8.8 proc.).

 

W porównaniu do września 2019 roku sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 157,9 mln zł (+15.6 proc.), sprzedaż leków pełnopłatnych o 104,5 mln zł (+15.5 proc.), natomiast sprzedaż odręczna zwiększyła się o 99,8 mln zł (+7.3 proc.).

 

Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła 21,9 zł i była o 1.4 proc. wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.5 proc.. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,7 zł (wzrost o 1.4 proc. vs październik 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27 zł (wzrost o 4.2 proc. vs październik 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,8 zł (wzrost o 4.6 proc. vs październik 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 24.8 proc. i była niższa o 0.9 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do września marża spadła o 2.2 proc..

W październiku refundacja leków osiągnęła wartość 881 mln zł, tj. o 6.1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 25.6 proc. i był wyższy o 0.8 p.p. niż we wrześniu 2019 r., oraz niższy o 0.5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 37,2 mld zł, o 7.7 proc. więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,5 mld zł (+6.7 proc. w stosunku do 2018 roku).

źródło: PEXPharmaSequence

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz