Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje ws. zapisów kontraktów specjalistów

21 Listopada 2019, 15:34 RPP

Rzecznik Praw Pacjenta analizuje sprawę umów, podpisywanych z lekarzami przez placówki medyczne, które zawierają postanowienia przewidujące pomniejszenie wynagrodzeń lekarzy o koszty zleconych i wykonanych u pacjentów badań. Budzi to wątpliwości rzecznika w zakresie ograniczenia dostępu pacjentów do badań, a tym samym naruszać prawo do świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik stoi na stanowisku, że organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o tego rodzaju umowy może budzić uzasadnione wątpliwości i ograniczać dostęp pacjentów do badań, a tym samym naruszać prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością.

- Liczba placówek, co do których otrzymaliśmy sygnały, świadczące o możliwym stosowaniu powyższych praktyk wzrosła w ostatnim czasie z 15 do 28. W związku z powyższym Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o zbadaniu zgłoszeń i wszczęciu postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta - poinformowało biuro RPP.

Jak przypomniało, w razie potwierdzenia tych informacji i stwierdzenia naruszenia zbiorowych praw pacjenta placówka ma niezwłocznie podjąć działania naprawcze i wykonać zalecenia Rzecznika. W przypadku ich niewykonania Rzecznik Praw Pacjenta ma możliwość nałożenia kary do 500 tys. zł.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz