Efektywne badania przedkliniczne szansą na komercjalizację innowacji w medycynie

25 Listopada 2019, 13:24 badania

O wyzwaniach związanych z efektywnymi badaniami przedklinicznymi i szansach dla komercjalizacji innowacji w medycynie rozmawiali eksperci w piątek w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainaugurowano tam Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer, czyli interdyscyplinarny projekt edukacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności polskiej nauki. Projekt jest wspólną odpowiedzią Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii oraz Narodowego Instytutu Leków, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Pfizer Polska na potrzebę wsparcia i doskonalenia polskiej nauki w realizacji badań przedklinicznych. W ramach Akademii 25 uczestników pod okiem polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących instytucje, środowisko naukowe oraz biznesowe, wzmocni swoje kompetencje w zakresie planowania, projektowania i realizacji badań przedklinicznych – tak, aby w przyszłości ich efekty mogły służyć pacjentom, poprawiając jakość i długość ich życia.

Średnio tylko jedna na 8 tysięcy badanych cząsteczek daje szansę na stworzenie nowego leku. Jego wejście na rynek poprzedza zazwyczaj kilkanaście lat prac badawczo-rozwojowych. Wczesne etapy badań – badania przedkliniczne i pierwsza faza badań klinicznych – stanowią istotną część procesu rozwoju i wprowadzenia na rynek nowych technologii medycznych. Już tu potrzebna jest więc pomoc naukowcom, aby ich wieloletnie prace ujrzały światło dzienne.

Jak wspierać naukowców w tym procesie? Przede wszystkim warto przesuwać środek ciężkości, tak by badania były planowane i prowadzone pod kątem wypracowania wartości utylitarnych i przyszłej komercjalizacji. Przewidywanie, projektowanie badań przedklinicznych oraz aktualna wiedza dotycząca regulacji i międzynarodowych przepisów mają istotne znaczenie dla powodzenia tego procesu. Ogromne zainteresowanie udziałem w Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer i ponad 140 zgłoszeń do projektu dowodzi, że doskonalenie i pogłębianie wiedzy w tym obszarze jest potrzebne, a chęć uczestników, by czerpać z doświadczenia ekspertów ogromna wyjaśnia dr Robert Dwiliński, Prezes Fundacji PACTT, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.Uruchamiając Akademię stawiamy mały krok ku zwiększaniu potencjału polskiej nauki i przekuwaniu osiągnięć naukowych w realne technologie - dodał.

– (...) Nie podejmujemy kolejnej dyskusji o szansach i możliwościach stojących przed polskim BioTechem, ale przechodzimy od debaty do działania. Wspólnie z partnerami Akademii zaprojektowaliśmy i uruchamiamy program wzmacniania i doskonalenia kompetencji naukowców w zakresie badań przedklinicznych po to, aby umożliwić im realny rozwój ich projektów. Wierzymy, że udział w Akademii umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy, ale także pozwoli na networking, wymianę doświadczeń i zbudowanie sieci kontaktów, tak cennych w przekuwaniu pomysłów w konkretne rozwiązaniawyjaśnia dr Anna Kowalczuk, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków.

Akademia ma również na celu wzmacnianie dialogu i wspólnego języka pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym – poznania wzajemnych potrzeb i oczekiwań, których realizacja daje szansę na wzmacnianie pozycji Polski w dziedzinie biotechnologii.

Zastępca prezesa Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński, podkreślał, że musimy zmierzać w kierunku transferu technologii z akademii do biznesu. - Naszą rolą jest stworzenie jasnej ścieżki przechodzenia tych technologii do biznesu - mówił. Jak podkreślał, potencjał badań klinicznych jest ogromy i musimy iść w tym kierunku, aby coraz więcej Polaków pracowało w dziedzinie biotechnologii.

Dr Robert Dwiliński, prezes Fundacji Pactt, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, podkreślał, że często problemem przy współpracy jest to, że  poziom przygotowania projektu naukowego od strony liczb i danych, które są potrzebne firmie farmaceutycznej jest niewystarczający. - Jest ogromna dysproporcja miedzy poziomem naukowym, a przygotowaniem projektu do potencjału komercyjnego. To była motywacja, że musimy nauczyć naukowców jak to robić, aby firmy farmaceutyczne były w stanie przeanalizować ten potencjał - podkreślił.

Aleksandra Mościcka- Studzińska, zastępca dyrektora, Dział Koordynatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazywała natomiast, że świat nauki musi dokonywać pewnych wyborów i chodzi o świadome wybory. - Jeżeli naukowiec staje przed możliwością współpracy z firmą komercyjną, to powinien znać ścieżkę współpracy. Decyzje o tym, czy publikować, kiedy, co publikować, trzeba podejmować w ramach tej współpracy - mówiła. Dodała, że trzeba wiedzieć jakie są potrzeby biznesu już wcześniej, aby nie narazić firm, ale także strony naukowej np. na utratę własności intelektualnej. 

Z kolei dr Jose Morey, NASA ocenił, że największą barierą transferu innowacji jest to, że biznes i nauka nie mówią tym samym językiem. - Powinniśmy starać się robić rzeczy wspólnie, bo każdy może robić coś dobrze, ale robienie tych rzeczy razem, może oznaczać, że robi się to lepiej - przekonywał.

BPO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz