NRL o nieprzygotowaniu Systemu Informacji Medycznej

25 Listopada 2019, 13:43 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Naczelna Rada Lekarska podziela opinie środowiska lekarskiego o nieprzygotowaniu Systemu Informacji Medycznej, jak i prawnego otoczenia procesu cyfryzacji dokumentacji medycznej do powszechnego i jednoczasowego rozpoczęcia realizacji obowiązku wystawiania recept elektronicznych od 8 stycznia 2020. Według Rady powinna nadal być dopuszczalna także forma papierowa.

NRL przyjęła stanowisko ws. wprowadzania e-recept. 

- Naczelna Rada Lekarska podziela opinie środowiska lekarskiego o nieprzygotowaniu Systemu Informacji Medycznej, jak i prawnego otoczenia procesu cyfryzacji dokumentacji medycznej do powszechnego i jednoczasowego rozpoczęcia realizacji obowiązku wystawiania recept elektronicznych od 8 stycznia 2020 r. - czytamy w stanowisku.

Jak przypomina, Ministerstwo Zdrowia było o zastrzeżeniach Naczelnej Rady Lekarskiej informowane na bieżąco, a prowadzone w tym zakresie rozmowy zawsze charakteryzował duży stopień uszczegółowienia.

Naczelna Rada Lekarska podtrzymuje opinię, iż z uwagi na powyższe i bezpieczeństwo pacjentów oraz środowiska medycznego, powinny być dopuszczalne jednocześnie obie formy recept, co może znaleźć odzwierciedlenie w korekcie stanu prawnego, dokonanej nawet po 7 stycznia 2020 r.

NRL przypomniała, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, po 7 stycznia 2020 r., w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej, lekarz ma prawo wystawić receptę w postaci papierowej. Wystawienie recept w postaci papierowej w warunkach braku dostępu do Systemu, nie jest zagrożone żadną sankcją, a papierowa postać recepty nie może w żaden sposób uniemożliwiać jej realizacji.

Rada przypomniała też, że powyższe kwestie były szeroko omówione podczas spotkania Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia Panem Januszem Cieszyńskim z udziałem przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie w dniu 21 listopada 2019 r.

Źródło: NRL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Irena Przedecka okulista dziecięcy Poniedziałek, 25 Listopada 2019, 21:57
Popieram protest przeciw wprowadzeniu obowiązku e recept w przyszłym roku.Jestem lekarzem seniorem i recepty elektroniczne zajmą mi zbyt dużo czasu w stosunku do papierowych.Ponadto pisanie recept elektronicznych odwraca moją uwagę od pacjenta którym jest male dziecko i w gabinecie wszystkie utrudniające pracę procedury należy skrócić do niezbędnego minimum.