Projekt dot. stwierdzania zgonów - do konsultacji

26 Listopada 2019, 10:49 śmierć trup kostnica koroner zgon akt zgonu

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów trafił do konsultacji społecznych. Rekomendowane jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań prawnych umożliwiających m.in.: w każdym województwie funkcjonowanie koronera. 

Chodzi o projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów.

Jak czytamy w uzasadnieniu, poprawne kwalifikowanie przyczyny zgonu wymaga ustawowego uregulowania szeregu spraw dotyczących stwierdzania zgonu, w tym zapewnienia wykonywania tych czynności przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę.  

Rekomendowane rozwiązania to wprowadzenie zasad obejmujących:

1)      stwierdzania i potwierdzania zgonu;

2)      ustalania przyczyny zgonu oraz przeprowadzania badania pośmiertnego;

3)      nabywania i utrata prawa do wykonywania czynności koronera;

4)      sporządzania karty zgonu;

5)      rejestracji zgonów;

6)      finansowania zadań związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów.

Ponadto rekomendowane jest działanie legislacyjne polegające na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań prawnych umożliwiających m.in.: w każdym województwie funkcjonowanie koronera

W myśl projektu, koronerowi przysługiwałoby za każdorazowe stwierdzenie, potwierdzenie zgonu oraz sporządzenie protokołu zgonu i karty zgonu wynagrodzenie, które wynosi 15 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia, czyli będzie to 725 zł, a w przypadku odstąpienia od sporządzenia karty zgonu - 10 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia, czyli 483,9 zł.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz