Posiedzenie Rady Przejrzystości 02.12. Co w porządku obrad?

26 Listopada 2019, 13:58 AOTMiT

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano na 2 grudnia br. Czym zajmie się Rada?

Porządek obrad Rady Przejrzystości 2.12.2019 r. obejmuje: 

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Yervoy (ipilimumab) + Opdivo (nivolumab) w ramach programu lekowego B10. „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”,
  • Bavencio (avelumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44)”,
  • Relistor (methylnaltrexoni bromidum) we wskazaniu: leczenie zaparcia wywołanego opioidami u pacjentów w wieku powyżej 18. roku życia leczonych paliatywnie, u których odpowiedź na środki przeczyszczające nie jest wystarczająca i u których nie jest stosowany inny antagonista opioidowy.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w gminie Czerwonak,
  • „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra 2020-2022”,
  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty na lata 2020-2022” (m. Kędzierzyn-Koźle),
  • „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2020-2022”.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny dopuszczalności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla Nutramigen ze względu na wpływ na efekt zdrowotny lub dodatkowy efekt zdrowotny.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • pirfenidon we wskazaniu: alergiczne zapalenie pęcherzyków płuc z postępującym zwłóknieniem,
  • peginterferon alfa 2a we wskazaniu: nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10 C64).

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz