Czy MZ powoła Radę ds. Leczenia Niepłodności? - pyta ponownie RPO

27 Listopada 2019, 14:31 ciąża

Resort zdrowia „lakonicznie” poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie prowadzi prac zmierzających do powołania Rady ds. Leczenia Niepłodności. Tymczasem jak przypomina RPO, powołanie Rady jest ustawowym obowiązkiem, z którego rząd nie wywiązuje się od 2015 roku. Rzecznik prosi więc Ministra Zdrowia o podanie przyczyn braku prac nad tą inicjatywą.

Utworzenie Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia przewiduje Ustawa o leczeniu niepłodności. Rada ma się składać z ekspertów z różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza prawa, medycyny, filozofii.

Rzecznik w sprawie niepowołania Rady interweniował już w 2017 r. Zgodnie z ówczesną informacją resortu zdrowia, nie planowano jej powołania. We wrześniu 2019 r. RPO ponowił pytanie w tej sprawie. W jego ocenie brak Rady pozbawia skuteczności przepisów ustawy jej dotyczących. To zaś prowadzi do osłabienia przestrzegania praw obywatelskich.

Jak podkreśla RPO, resort odpowiedział, że nie prowadzi prac zmierzających do powołania Rady. - Uprzejmie informuję, iż obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do jej powołania – głosi odpowiedź Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w MZ. Pismo nie zawierało żadnego uzasadnienia.

RPO zwrócił się więc z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego Rada nie została powołana i kto obecnie realizuje jej zadania.

W piśmie skierowanym do resortu zdrowia RPO przypomina, że zgodnie z art. 41 ust. 2 lit. c Karty praw podstawowych Unii Europejskiej prawo do dobrej administracji obejmuje obowiązek uzasadniania przez organ swoich decyzji. Dlatego prosi o wyjaśnienia dlaczego Rada ds. Leczenia Niepłodności nie została powołana pomimo ustawowego obowiązku.

Rzecznik wskazał też obowiązki Rady i pyta kto obecnie je wykonuje oraz w jakim stopniu są one realizowane.

Do ustawowych zadań Rady ds. Leczenia Niepłodności należy m.in. prowadzenie działalności informacyjnej na temat stylu życia chroniącego potencjał rozrodczy człowieka i zwiększającego szanse urodzenia zdrowego dziecka oraz celowości opieki prekoncepcyjnej (czyli opieki obejmującej dostosowanie metod planowania rodziny, z uwzględnieniem czynników ryzyka pary, która stara się o dziecko, zlecenia badań pod kontem stwierdzenia groźnych wad wrodzonych i chorób genetycznych, zaleceń odnośnie dostosowania stylu życia…),  prowadzenie działalności informacyjnej na temat możliwości leczenia niepłodności, upowszechnianie standardów postępowania oraz zasad moralnych i etycznych w zakresie leczenia niepłodności, w tym stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji, opracowywanie dla ministra zdrowia i na jego wniosek projektów założeń aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów w zakresie procedury medycznie wspomaganej prokreacji oraz w zakresie leczenia niepłodności.

Źródło: RPO

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz