Psychiatrzy zaniepokojeni stygmatyzującymi wypowiedziami w debacie publicznej

29 Listopada 2019, 11:43 depresja psycholog psyciatra

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne po raz kolejny wyraziło zaniepokojenie pojawiającymi się w debacie publicznej destrukcyjnymi i stygmatyzującymi wypowiedziami, które mogą powodować groźne skutki społeczne, rodzinne i  indywidualne, gdyż często ich ofiarą padają osoby najsłabsze lub najbardziej narażone na dyskryminację.

W opublikowanym w piątek oświadczeniu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Zarząd Sekcji Naukowych Psychoterapii oraz Terapii Rodzin PTP, podkreślili, że chodzi o osoby doświadczające różnych kryzysów psychicznych, ale także osoby, które odczuwają stres mniejszościowy, ponieważ trudno im nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością oraz osoby, które odczuwają ten stres, ponieważ należą do grup społecznie piętnowanych.

- Chcemy w tym miejscu zwrócić uwagę na nasilające się w ostatnich latach tendencje do kierowania agresji w stronę osób o orientacji homoseksualnej, która w świetle wiedzy medycznej jest normalnym wariantem ludzkiej seksualności - czytamy w oświadczeniu. 

- Jako przedstawiciele towarzystwa naukowego zwracamy się z apelem do wszystkich przedstawicieli świata nauki i kultury, aby zapobiegali jakimkolwiek przejawom dyskryminacji, dążąc do wyjaśniania nieporozumień i pomagając w rozumienia różnych poglądów i stanowisk poprzez przedstawianie opinii publicznej aktualnej wiedzy medycznej, społecznej i psychologicznej - podkreślono. 

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zaznaczyło, że popiera profesjonalną edukację w dziedzinie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i dotyczącego relacji międzyludzkich, w tym także edukację seksualną. - Widzimy potrzebę podjęcia otwartej debaty zmierzającej do osiągnięcia społecznego konsensusu dotyczącego przygotowania młodych ludzi do odpowiedzialnej seksualności. Oparta o fakty wiedza na temat ludzkiej seksualności służy rozwojowi dojrzałej osobowości, jest częścią profilaktyki zdrowia psychicznego i może zmniejszać poziom indywidualnych i społecznych problemów i cierpienia - napisali przedstawiciele PTP.

Jak zaznaczyli, PTP jest Towarzystwem grupującym profesjonalistów psychiatrycznej opieki zdrowotnej i jest w nim miejsce dla osób o różnych poglądach i przekonaniach, które wspólnie tworzą wartości Towarzystwa. Z kolei zadaniem członków Towarzystwa jest niesienie profesjonalnej pomocy wszystkim potrzebującym, którzy odczuwają trudności natury psychiatrycznej i psychologicznej.

Źródło: PTP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz