Zmiana planu finansowego NFZ: 435,8 mln zł trafi do oddziałów Funduszu

29 Listopada 2019, 13:25 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Dodatkowe 435,8 mln zł trafi do oddziałów wojewódzkich NFZ w IV kwartale br. m.in. na uzupełnienie środków finansowych na koszty świadczeń opieki zdrowotnej -  przewiduje zmiana planu finansowego NFZ.

NFZ opublikował w piątek zarządzenie ws. zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. 

Jak poinformowano w uzasadnieniu, Prezes NFZ wystąpił 15 listopada 2019 r. do ministra zdrowia oraz ministra finansów o zgodę na zwiększenie planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości 435 832 tys. zł. Zgodę obu ministrów uzyskał.

NFZ wyjaśnił, że zwiększenie planowanych na 2019 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu, podyktowane jest koniecznością zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na:

  1. sfinansowanie w IV kwartale 2019 r. świadczeń opieki zdrowotnej przekazanych do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w kwocie 143 000 tys. zł określonej w Ocenie Skutków Regulacji załączonej do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji,
  2. uzupełnienie środków finansowych na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w planach finansowych: Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego oddziału wojewódzkiego NFZ w kwocie 292 832 tys. zł w związku z wyższym niż wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495) udziałem w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej, kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów oraz ratowników medycznych ponoszonych przez ww. oddziały wojewódzkie NFZ wynikających z przepisów:  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz