Fundusze Europejskie: jakie działania w sektorze zdrowia w 2020 r.?

02 Grudnia 2019, 10:02 pieniądze

Posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia odbyło się w ubiegłym tygodniu w ministerstwie zdrowia. Przyjęto m.in. plan działań na 2020 r. dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W posiedzeniu komitetu brali udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich w sektorze zdrowia oraz partnerów społecznych.

W pierwszej części spotkania przedstawicielka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) przedstawiła projekt ProfiBaza oraz omówiła działania planowane w zakresie rozwoju ww. systemu.

Następnie przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii MZ zaprezentował założenia zmian w mapach potrzeb zdrowotnych.

W ostatniej części spotkania omówiono i przyjęto Plany działań w sektorze zdrowia na 2020 rok dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko- mazurskiego.

Komitet podjął łącznie 7 uchwał.

Ponadto w trakcie posiedzenia uzgodniono przedsięwzięcia dotyczące:

  • profilaktyki (8vi) – 31,3 mln zł,
  • działań projakościowych (9iv) – 50,4 mln zł,
  • infrastruktury zdrowotnej (9a) – 218,7 mln zł.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz