NFZ: nowe świadczenia rozliczane w sieci poza ryczałtem

02 Grudnia 2019, 10:28 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Nowe świadczenia opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu rozliczeniu w ramach sieci szpitali, czyli poza ryczałtem - przewiduje zarządzenie NFZ. Jakie świadczenia dodano?

Chodzi o nowelę zarządzenia ws. szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz wyjaśnił, że zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia Prezesa NFZ do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2225).

W załączniku do zarządzenia dodano nowe świadczenia opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu rozliczeniu w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, poza ryczałtem. Przedmiotem zmiany są następujące świadczenia:

1)    wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;

2)    operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym;

3)    przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;

4)    przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz