GUS: Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. w obszarze opieki zdrowotnej?

02 Grudnia 2019, 13:59 pieniądze

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  to obszar, w którym w 2018 r. odnotowano jeden z największych wzrostów przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także liczby osób pracujących - wynika z danych GUS za 2018 r. 

GUS opublikował dane ostateczne za 2018 r. "Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku".

Jak podaje GUS, na koniec 2018 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,9 mln osób. Oznacza to 1,5 proc. wzrost od 2017 r.

Najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach „Budownictwo” (5,8 proc.), „Informacja i komunikacja” i „Pozostała działalność usługowa” (4,1 proc.), „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna∆” (4,0 proc.), „Opieka zdrowia i pomoc społeczna” (3,3 proc.),  natomiast spadek zaobserwowano w sekcjach „Administrowanie i działalność wspierająca∆” (2,9 proc.) oraz  „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (0,1 proc.).

Przeciętne wynagrodzenie

Jak poinformował GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4589,91 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 7,1 proc..

Największy  wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” (10,7 proc.), „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (10,2 proc.) oraz „Pozostała działalność usługowa” (9,7 proc.), a najmniejszy w sekcjach „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” (4,7 proc.) oraz „Obsługa rynku nieruchomości” (4,9 proc.).

W obszarze „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 r. wyniosło 4414,12 zł.

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz