MZ dostosowuje stawki wynagrodzeń w inspekcji sanitarnej do podwyżki płacy minimalnej

02 Grudnia 2019, 15:32 pieniądze

Ministerstwo zdrowia dostosowuje minimalne miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników m.in. w inspekcji sanitarnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778), w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł. Ponadto przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

- Wobec powyższego konieczne stało się podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, tak aby były one nie niższe niż powszechna płaca minimalna w 2020 r. - wskazał resort zdrowia w uzasadnieniu projektu.

 

Maksymalne miesięczne stawki także w górę

Ponadto nowelizacja rozporządzenia przewiduje podwyższenie maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc. w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Jak podkreśla MZ, zmieniane rozporządzenie nie wprowadza obowiązku podwyższania wynagrodzeń, a jedynie taką możliwość. 

Źródło: RCL

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz