MZ dostosowuje stawki wynagrodzeń w inspekcji sanitarnej do podwyżki płacy minimalnej

02 Grudnia 2019, 15:32 pieniądze

Ministerstwo zdrowia dostosowuje minimalne miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników m.in. w inspekcji sanitarnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778), w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł. Ponadto przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

- Wobec powyższego konieczne stało się podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, tak aby były one nie niższe niż powszechna płaca minimalna w 2020 r. - wskazał resort zdrowia w uzasadnieniu projektu.

 

Maksymalne miesięczne stawki także w górę

Ponadto nowelizacja rozporządzenia przewiduje podwyższenie maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc. w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Jak podkreśla MZ, zmieniane rozporządzenie nie wprowadza obowiązku podwyższania wynagrodzeń, a jedynie taką możliwość. 

Źródło: RCL

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Bożena Środa, 12 Lutego 2020, 9:20
To państwo prawa to jedno wielkie bezprawie. Kłamią aż nie daje się już tego słuchać. Ogłaszają, że dbają
o najbiedniejszych a prawda jest taka że pogrążają ich w coraz większej biedzie. Tworzą przepisy, zawierają porozumienia, które nie są wykonywane. Przerzucają się odpowiedzialnością. Doprowadzili do kominów płacowych w zakładach pracy a tym samym do niezgody pomiędzy ludźmi. Różnica w płacach pomiędzy pracownikami wykonującymi te same czynności wynosi 1000 zł w płacy zasadniczej. Płaca minimalna to jedna wielka ściema jest tak wyliczona aby nic nie dostać. Najbiedniejsi dalej nie mają nic. Tworzy się przepisy ale czy one mają być wykonane czy nie to zależy od dyrektora danego zakładu jeden je respektuje i wykonuje inny nie i to jest prawo w Państwie Prawa czy ktoś to może zatrzymać bo dzieje się naprawdę źle.
O.O Poniedziałek, 20 Stycznia 2020, 14:31
dostosowuje....a tu klops. Nowelizacja bez zmian
Pracownik sanepidu Wtorek, 25 Lutego 2020, 18:25
Już 25.02 i gdzie te wyrównania?