Rusza budowa Centrum Symulacji Medycznych WUM

02 Grudnia 2019, 15:53

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się w poniedziałek w kampusie Banacha przy ul. Pawińskiego. Planowane otwarcie to połowa 2022 roku.

- Dzięki CSM w naszej Uczelni będziemy mogli jeszcze efektywnej przygotowywać studentów kierunków medycznych do wykonywania zawodu, zwiększać ich umiejętności praktyczne oraz kompetencje miękkie, zwłaszcza te dotyczące komunikacji i etyki lekarskiej. Centrum stworzy również warunki do doskonalenia umiejętności kadry akademickiej w zakresie nauczania umiejętności praktycznych. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który zagwarantuje nowatorskie szkolenia i zapewni przedstawicielom różnych specjalizacji medycznych interdyscyplinarny trening – mówi rektor prof. Mirosław Wielgoś.              

W Centrum w symulowanych warunkach klinicznych prowadzone będzie nauczanie umiejętności w zakresie przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, jak również nauczanie praktyczne. CSM służyć będzie przeprowadzaniu symulacji operacyjnych z zakresu, m.in.: intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, medycyny ratunkowej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, radiologii, czy urologii. W CSM WUM kształceni będą studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, pielęgniarstwa i położnictwa.                   

- Symulacja medyczna odgrywa coraz bardziej istotną rolę w obszarze nowoczesnej edukacji. Wprowadzenie nowych technik dydaktycznych opartych o symulację pozwala nauczać studentów w warunkach jak najwierniej odwzorowujących środowisko pracy różnych specjalności medycznych. Daje to niepowtarzalną szansę na przygotowanie przyszłych pracowników ochrony zdrowia do warunków, w których będą pracowali. Ogromną korzyścią wypływającą z uczestnictwa w zajęciach opartych o symulację medyczną jest możliwość zdobywania umiejętności bez szkody dla pacjenta, wpisując się tym samym w jedną z naczelnych zasad etycznych obowiązujących w medycynie czyli „Primum non nocere” - zaznacza dr Marcin Kaczor, Kierownik Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Symulacja medyczna pozwala na nauczanie nie tylko umiejętności technicznych, ale też kompetencji komunikacyjnych, jakże istotnych w dzisiejszym zdygitalizowanym świecie. Sala symulacyjna daje unikalną możliwość integracji wiedzy, umiejętności technicznych i komunikacyjnych w bezpiecznych, nikomu nie robiących krzywdy warunkach. Pozwala na popełnianie błędów, przyglądanie się im i uczenie się, w jaki sposób ich unikać, aby zmniejszyć ryzyko ich popełnienia w kontakcie z pacjentem. To również obszar dający możliwość nauczania współpracy interprofesjonalnej i interdyscyplinarnej tak istotny w kompleksowej opiece nad pacjentem - dodaje M. Kaczor.

Centrum Symulacji Medycznych to nowoczesna wieloprofilowa baza naukowo-dydaktyczna o powierzchni całkowitej 21 400 m2,  obejmująca, m.in. z w pełni wyposażone: 6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: sali bloku operacyjnego, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowej, sala pielęgniarska wysokiej wierności, 10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu zaawansowanych technik resuscytacyjnych, 3 sale symulacji z zakresu podstawowych technik resuscytacyjnych, 3 pracownie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych; sale dydaktyczne, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal dedykowanych egzaminom praktycznym; sala nauki umiejętności stomatologicznych oraz centrum kadawerowe.

Budynek zaprojektowano jako dwie przenikające się bryły prostopadłościenne, jedna zlokalizowana równolegle do ulicy Pawińskiego, druga  usytuowana równolegle do zabudowań Zakładu Patomorfologii WUM. Oba budynki będą posiadać dwie kondygnacje podziemne i pięć kondygnacji nadziemnych.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok.160 mln złotych. Wartość gruntu należącego do WUM wynosi miedzy 15-20 mln zł.

Źródło: WUM

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz