NRL o paragonie fiskalnym dot. usługi lekarza - a co z tajemnicą lekarską?

03 Grudnia 2019, 10:04 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

Szczegółowe opisywanie na paragonie fisklanym usług wykonanych przez lekarzy i lekarzy dentystów rodzi poważne zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarzy tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjenta - podkreśla Naczelna Rada Lekarska.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko ws. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, o którym poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Skiba pismem z dnia 22 listopada 2019 r., znak: PT7.8100.1.2019.603.KWA, podtrzymuje swoją opinię zawartą w Stanowisku Nr 82/19/P-VIII z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Prezydium NRL ponownie zgłasza wątpliwości dotyczące § 11 ust. 1 projektu, który zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację (w poprzedniej wersji projektu powyższe określał §13 ust. 1).

- Szczegółowe opisywanie na paragonie fisklanym usług wykonanych przez lekarzy i lekarzy dentystów rodzi poważne zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarzy tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjenta - podkreśliła NRL.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz