Projekt dot. wzorów "Prawa wykonywania zawodu lekarza" - do konsultacji

03 Grudnia 2019, 11:40 lekarz

Wzory dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty - określa projekt rozporządzenia, który we wtorek trafił do konsultacji publicznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Projekt ten ustala wzory dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Jak wyjaśniło ministerstwo zdrowia, (...)konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia ws. tych dokumentów, gdyż najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 r. utraci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. ws. wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

- Wydanie nowego rozporządzenia jest spowodowane także zmianami, jakie zaszły w przepisach, w szczególności odnoszących się do Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (dokumenty niniejsze przestały obowiązywać stosownie do regulacji wprowadzonej ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2020), stanowiącej, że w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” zamieszcza się odpowiednio informację o przyznaniu tego prawa w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbywania tego stażu albo na czas określony niezbędny do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności - informuje resort zdrowia.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz