Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Rady Organizacji Pacjentów

03 Grudnia 2019, 13:58 pismo dokument podpis

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Rady Organizacji Pacjentów. Wnioski można składać do 16 grudnia br.

 

Rzecznik ;podziękował przedstawicielom Organizacji Pacjentów za zaangażowanie oraz wszystkie przekazane uwagi i sugestie, dotyczące koncepcji Rady.

Zgodnie z przyjętym na spotkaniu harmonogramem biuro Rzecznika zamieściło  projekt zarządzenia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie powołania i funkcjonowania Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w którym zdefiniowane zostały cele, uprawnienia i sposób funkcjonowania Rady.

Organizacje mogą składać swoje zgłoszenia do Rady Organizacji Pacjentów poprzez  wniosek o Członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

 Przedstawiciele organizacji mogą także zgłaszać się do Zespołu Koordynującego Rady poprzez zgłoszenia kandydata do Zespołu Koordynującego Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wnioski można składać do 16 grudnia br. a informacja o powołaniu Rady Organizacji Pacjentów oraz członkach Zespołu Koordynującego zostanie opublikowana 20 grudnia 2019 r.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz