Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

03 Grudnia 2019, 16:30 GIS logo

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jakie zmiany przewiduje?

Projekt przedłożony przez ministra zdrowia zakłada, że nadzór nad funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy.

Jak czytamy w komunikacie rządu, minister zdrowia – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Główny Inspektor Sanitarny będzie miał możliwość skutecznego i bezpośredniego oddziaływania na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W praktyce zwiększy się rola koordynacyjno-nadzorcza Głównego Inspektora Sanitarnego.

GIS będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, a w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności – Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie oraz zapewnia poprawę ochrony praw przedsiębiorców.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.).

Ponadto doprecyzowana została kwestia wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Kluczowe kwestie związane z ustawą opisał dla nas w wywiadzie szef inspekcji: J. Pinkas: cztery pytania o odmrożenie przepisów ws. pionizacji Sanepidu

Źródło: premier.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz