GIS ostrzega przed udziałem w spotkaniach typu: „ospa party”, „odra party”

04 Grudnia 2019, 15:32 dzieci

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed udziałem w spotkaniach typu: „ospa party” czy „odra party”.

GIS zamieścił w środę na swojej stronie internetowej ostrzeżenie, w którym przypomina, że obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz wychowanie go z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Jak podkreśla GIS, część rodziców ulega niezdrowej „modzie” na organizowanie spotkań dla dzieci nie szczepionych, które nie przechodziły ospy wietrznej czy odry, z udziałem dzieci chorych po to, aby celowo je zarazić. Liczą na łagodne przechorowanie choroby i prawdopodobnie chcą w ten sposób zabezpieczyć dziecko przed zachorowaniem w późniejszym wieku.

- Należy jednak pamiętać, że wirusy ospy wietrznej i odry są drobnoustrojami nieprzewidywalnymi, mogącymi powodować poważne konsekwencje dla zdrowia, w tym powikłania skutkujące koniecznością hospitalizacji lub zgonem - ostrzega GIS.

Ospę wietrzną wywołuje wirus, który jest również przyczyną półpaśca. Szerzy się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni i pośredni (skażone przedmioty). Jest bardzo zaraźliwy i wywołuje: wysypkę, swędzenie, brak łaknienia, ból głowy, osłabienie, stan podgorączkowy lub gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych. Powikłania: wirusowe ospowe zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie serca. Na skutek uaktywnienia się wirusów, które pozostają w zwojach nerwowych, mogą pojawić się bardzo bolesne objawy półpaśca.

Odrę wywołuje wirus szerzący się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni i pośredni (skażone przedmioty). Jest bardzo zaraźliwy i wywołuje: plamisto-grudkową wysypkę, swędzenie, kaszel, katar, zapalenie spojówek, gorączkę powyżej 380C. Powikłania występują często i są to: zapalenie ucha środkowego, ciężkie wirusowe zapalenie płuc, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Najniebezpieczniejszym powikłaniem jest podostre stwardniające zapalenie mózgu występujące po kilku latach od zakażenia z objawami otępienia, drgawek, spastycznych skurczów i zgonu w ciągu 1-2 lat.2

- Udział w spotkaniach typu „ospa party”, „odra party” stanowi nieprzewidywalne ryzyko dla zdrowia i życia dziecka! - ostrzega GIS i przypomina, że szczepienie jest jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem profilaktyki.

GIS podkreśla, że niepoddawanie dziecka szczepieniom ochronnym pozbawia dziecko prawa do profilaktycznego świadczenia zdrowotnego służącego zapobieganiu wystąpienia chorób zakaźnych, narusza dobro dziecka, gdyż naraża dziecko na zachorowanie lub utratę zdrowia w związku z powikłaniami chorób zakaźnych, jest sprzeczne z interesem społecznym wyrażonym w dążeniu władz publicznych do zwalczania chorób zakaźnych w drodze uodpornienia populacji i tym samym zapobieżenia społecznym skutkom występowania chorób zakaźnych.

Źródło: GIS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Mike Chuligan Środa, 25 Grudnia 2019, 1:23
Mój drodzy!
W święta. Musimy się szanować. Nie każdy ma szczepionkę na to.
Autyzm to autyzm.
Jak chcecie żyć? GIS PODKREŚLA wiele rzeczy. Warto to mieć na uwadze. Trzymajcie się ludzie!