„Kardiologia Prewencyjna 2019” - jakie wyzwania przez polskim systemem?

04 Grudnia 2019, 15:46

Przed dzisiejszą kardiologią stoją ogromne wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem, niskimi nakładami na ochronę zdrowia oraz wciąż niską świadomością społeczną w zakresie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych objawiającą się niezdrowym stylem życia, głównie brakiem odpowiedniej dawki ruchu, wzrastającym problemem palenia tytoniu, używaniem e-papierosów czy zwiększającym się spożyciem alkoholu w ostatnich latach. Wybitni lekarze, specjaliści w zdrowiu publicznym i decydenci przez dwa dyskutowali nie tylko nad potrzebą zmian systemu ochrony zdrowia i dopasowaniem go do potrzeb, a także nad zmianą sposobu myślenia Polaków i zbudowaniem większego zaangażowania pacjentów we własny proces terapeutyczny.

Największe emocje podczas konferencji "Kardiologia prewencyjna", która odbyła się pod koniec listopada, wzbudziły sesje dotyczące najnowocześniejszych metod terapii, ale również te poświęcone stylowi życia, przede wszystkim aktywności fizycznej i odżywianiu się, w tym związku między ilością spożywanych tłuszczów a ryzykiem wystąpienia zawału serca.

- Dyskutowaliśmy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających ze stosowania diet eliminacyjnych. Przedstawiono wyniki nowych analiz dotyczących epidemiologii zespołu metabolicznego i cukrzycy. Przedstawiono też liczbę pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca w 2018 r. Ponadto eksperci wskazywali na duże zróżnicowanie regionalnej śmiertelności szpitalnej i poszpitalnej pacjentów z zawałem serca w Polsce - mówi prof. Piotr Jankowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kardiologii Prewencyjnej 2019.

Jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla Polaków to wciąż palenie tytoniu. 

Również temat smogu wzbudzał ogromne emocje w czasie konferencji. To istotny czynnik czynnik ryzyka chorób serca i naczyń. W czasie sesji „pro-kontra” eksperci dyskutowali, czy w okresie nasilenia obecności zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym bezpieczne jest uprawianie aktywności fizycznej na zewnątrz.

W debacie prof. Andrzej Pająk z Komitetu Organizacyjnego KP 2019, przedstawił wyniki badań, z których wynika, że nawet przy bardzo nasilonym smogu korzyści wynikające z aktywności fizycznej przeważają nad ryzykiem związanym z oddychaniem powietrzem niskiej jakości. 

Wykładowcami i gośćmi konferencji byli jak, co roku, najwybitniejsi kardiolodzy, specjaliści zdrowia publicznego, decydenci tacy jak prof. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy ds. kardiologii, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Roman Topór-Mądry, Prezes AOTMiT, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia czy Bolesław Piecha, Poseł na Sejm RP.

- Mamy przyjemność gościć wybitnych specjalistów w leczeniu i prewencji chorób kardiologicznych oraz zdrowia publicznego z Polski i zagranicy. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością prof. Fausto Pinto, były Prezes European Society of Cardiology, Przewodniczący-Elekt World Heart Federation. - wymienia prof. Jankowski. - W swoim wykładzie prof. Pinto wskazywał na korzyści wynikające z wysokiej jakości opieki ambulatoryjnej, dzięki czemu można by uniknąć wielu niepotrzebnych hospitalizacji. Zwracał uwagę również na duże różnice w długości życia między osobami wykształconymi a niewykształconymi. Różnica ta jest szczególnie duża w naszym kraju. Podkreślał konieczność podniesienia nakładów na ochronę zdrowia, które w Polsce są bardzo niskie w porównaniu z innymi krajami europejskimi oraz na zasadność stworzenia systemu celowanej redestrybucji środków finansowych pochodzących z podatku akcyzowego od produktów alkoholowych i tytoniowych. Zdaniem prof. Pinto środki te powinny być kierowane wyłącznie do systemu ochrony zdrowia. Proponował również wprowadzenie podatku cukrowego. - dodaje prof. Jankowski.

Pacjent w centrum uwagi

Współczesna medycyna coraz więcej uwagi poświęca edukacji pacjentów, gdyż między innymi dzięki wyższej świadomości, współodpowiedzialnym za proces leczenia jest pacjent. To ważne, gdyż jego codzienne wybory (sposób odżywiania, aktywność fizyczna, sen, stosowanie się do zaleceń lekarskich) to czynniki w dużym stopniu decydujące o powodzeniu terapii. - Często koncentrujemy się na wydłużeniu życia chorego, ale z punktu widzenia pacjentów, co najmniej tak samo ważna jest jakość życia; medycyna zwraca na to coraz większą uwagę - mówi prof. Jankowski.

Nie tylko kardiologia

Pacjent z chorobą serca lub naczyń często cierpi również na szereg innych chorób, również ciężkich, takich jak cukrzyca, niewydolność nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc, itp. Eksperci podkreślają, że najlepszą metodą zapobiegania wystąpieniu cukrzycy jest zdrowy styl życia. To tym bardziej ważne, że zdrowy styl życia i skuteczna korekcja głównych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób układu krążenia zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca i naczyń o około 80 proc., a nowotworów o około 40 proc.

Bieganie z Mistrzem Olimpijskim

Konferencji „Kardiologia Prewencyjna” towarzyszył organizowany już po raz szósty Poranny Bieg Po Plantach Krakowskich. Celem organizacji biegu jest m.in. promocja regularnej, niezależnej od warunków pogodowych aktywności fizycznej. W tym roku gościem specjalnym biegu był Robert Korzeniowski, lekkoatleta, chodziarz, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy, były rekordzista świata w chodzie sportowym, który przyciągnął tłumy biegaczy profesjonalnych i amatorów aktywności fizycznej.

Kontynuacja sukcesów

Eksperci konferencji mocno podkreślali sukces, który odnosi program KOS-zawał. Omawiali największe wyzwania związane z programem, przede wszystkim brak dostępności do programu dla wszystkich pacjentów. - Najwięcej emocji wzbudziło duże zróżnicowanie śmiertelności wewnątrzszpitalnej (30 proc.)  jak i poszpitalnej (20 proc.) między regionami Polski. Będziemy analizować, co jest tego przyczyną. W czasie konferencji przedstawiono wyniki przeglądu systematycznego, które wskazują, że wśród osób po zawale serca najlepsze rokowanie mają pacjenci konsultowani w okresie poszpitalnym zarówno przez kardiologów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - wyjaśnia  prof. Jankowski.

Źródło: mat. pras.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz