Ł.Szumowski o strategii onkologicznej: nakłada obowiązki realizacji bardzo konkretnych celów

05 Grudnia 2019, 10:28 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

- Narodowa Strategia Onkologiczna to dokument, który nakłada na ministra i system obowiązki realizacji bardzo konkretnych celów. To ma być dokument który ma być praktyczny. Jest pięć realnych obszarów do poprawy: kadry, profilaktyka, wykrywalność, inwestycja w dostępność, innowacje i nauka -  wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dokument zakłada m.in. wprowadzenie podatku cukrowego oraz refundacji szczepień HPV dla dziewczynek jako szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy, nowych badań diagnostycznych, które pozwolą szybciej i powszechniej wykrywać nowotwory.

Projekt strategii 29 listopada została przekazana przez MZ do konsultacji międzyresortowych.

Jak mówił minister, szczepienia HPV dla dziewczynek miałyby być refundowane od 2021 r., jako szczepionka przeciwko rakowi. Miałoby to objąć dziewczynki od 9 do 14 roku życia.

Druga rzecz to wprowadzenie profilaktycznych badań, np. badania krwi utajonej w kale, niskoemisyjnej tomografii w raku płuc, badania DNA wirusa HPV od 2021 r.

Strategia przewiduje także wprowadzenie podatku cukrowego najpóźniej do końca 2022 r.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że w strategii jest mowa o 5 obszarach, 28 mierników/rezultatów i 99 działań. Strategi wyznacza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wskazując 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Nadrzędnym celem jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów. Strategia kładzie duży nacisk na profilaktykę i edukację, ale także jakość życia pacjentów. 

- W obszarze kadr przewidujemy m.in. zwiększenie liczby lekarzy onkologów i lekarzy pokrewnych specjalności, nowe standardy kształcenia i włączenie profilaktyki nowotworów do programu kształcenia lekarzy i pielęgniarek, certyfikowanie umiejętności, specjalności „około” onkologiczne - wyjaśnił S. Gadomski. - Ze standardami kształcenia chcemy uporać się w ciągu dwóch lat – dodał.

W zakresie prewencji pierwotnej obszary działań to edukacja prozdrowotna dotycząca stylu życia m.in. kampanie medialne, badania bilansowe, działania w zakresie szczepień HPV, walki z nadwagą, ograniczenia palenia tytoniu.

Jak mówił S. Gadomski zaproponowano w strategii zakaz promocji i reklamy papierosów w miejscu sprzedaży, akcyzę, obowiązek stosowania jednolitych opakowań papierosów, upowszechnienie poradni pomocy palącym, aby istniała co najmniej jedna w województwie (do końca 2023 r.) powiązana z siecią onkologiczną.

W obszarze prewencji wtórnej priorytetem jest poprawienie wskaźników zgłaszalności na badania profilaktyczne poprzez nowe formy komunikacji z pacjentem, narzędzia motywacyjne dla lekarza POZ i lekarzy medycyny pracy. - Od 2024 r. obowiązkowe objęcie dla lekarzy POZ swojej populacji zgłaszalnością na badania przesiewowe: mammografię, cytologię, kolonoskopię - mówił S. Gadomski. Poprawić ma się także jakość badań, poprzez wymianę sprzętu - w ciągu 3 lat ma nastąpić wymiana mammografów na cyfrowe a także endoskopów wyższej rozdzielczości w badaniu raka jelita grubego.

Wprowadzone mają zostać także badania DNA wykrywające wirusa HPV. - Chcemy to zrobić w ramach pilotażu - zapowiedział S. Gadomski.

Kolejny obszar to nauka i innowacje. MZ szacuje, że 40 proc. środków z puli ABM będzie przeznaczane na onkologię w ramach finansowania niekomercyjnych badań klinicznych. Strategia przewiduje, że mają powstać m.in. ośrodki badań wczesnych faz, centra wsparcia badań klinicznych, sieć biobanków, platforma badań klinicznych. Chodzi o rozwój badań naukowych i innowacji, rozwój badań klinicznych w dziedzinie onkologii, zwiększenie udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych, poszerzenie analizy danych w rejestrach medycznych.

W zakresie systemu opieki onkologicznej przewidziano wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, skupiającej ośrodki wyspecjalizowane w zakresie lecenia określonego typu nowotworów, wyrównanie poziomu opieki onkologicznej na poziomie regionalnym niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta, rozwój opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej, paliatywnej i hospicyjnej, poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po zakończeniu leczenia. W ramach obszaru "system" wprowadzone mają zostać kolejne Cancer Unity, Narodowy Portal Onkologiczny, Krajowy Rejestr Onkologiczny, doradcy społeczni, akredytacje patomorfologii i genetyki, koordynacja opieki, standardy i wytyczne.

- Chcemy w refundacji leków onkologicznych dojść do 90 proc. tego, co refunduje UE - zapowiedział S. Gadomski i dodał, że w przyszłym roku miałby powstać onkoindeks, który ujednoliciłby m.in. mierniki jaki zakres leków jest refundowany lub jaką populację obejmują leki.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz