NIL czeka na kandydatury zasłużonych lekarzy do Odznaczenia Meritus Pro Medicis

07 Stycznia 2016, 14:06 NIL

To wspaniała okazja do podkreślenia zasług najlepszych lekarzy i innych osób ze środowiska samorządu lekarskiego. W ten sposób Naczelna Izba Lekarska zaprasza do zgłaszania kandydatur medyków do Odznaczenia Meritus Pro Medicis. 

Wśród kandydatów powinny znaleźć się osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządu lekarskiego, a tym samym – korzystnie wpłynęły na sytuację pacjentów. Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać również organy izb lekarskich. W danym roku, Odznaczenie może zostać przyznane maksymalnie 10 lekarzom, lekarzom dentystom lub innym członkom samorządu.

Wszystkie szczegółowe informacje, jak i wzory niezbędnych dokumentów, można znaleźć na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, w części poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis. Wśród załączników do pobrania jest formularz wniosku oraz formularz listu promocyjnego. Wypełnione wnioski należy wysłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org. Termin upływa 7 kwietnia bieżącego roku.

Przypomnijmy, że Odznaczenie przyznawane jest od 2004 roku przez Kapitułę Odznaczenia, w której skład wchodzi:

  1. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  2. Wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej
  3. Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich
  4. Przewodniczący Komisji Etyki NRL
  5. Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
  6. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  7. Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej noszący to Odznaczenie
  8. Inne osoby wybrane jednomyślnie przez Konwent Kapituły w drodze tajnego głosowania

AP

Źródło: nil.org.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz