Ratownicy medyczni: jakich świadczeń udzielą poza PRM?

06 Grudnia 2019, 10:06 Ratownicy

Zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny w podmiotach leczniczych poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - określa projekt rozporządzenia MZ , który trafił do konsultacji.

Chodzi o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Projektowane rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny poza czynnościami, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny: - w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, - w jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczogaśniczego, - w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, - w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych, - w ramach zadań Biura Ochrony Rządu, - w ramach zadań Straży Granicznej.

Jak wyjaśnia MZ, na podstawie projektowanego rozporządzenia ratownik medyczny będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w podmiotach leczniczych, a także poza nimi tj. m. in. w ramach ratownictwa górskiego, morskiego, górniczego, wodnego i innych.

- Umożliwienie ratownikom medycznym udzielania świadczeń zdrowotnych poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w zgodzie z zakresem kształcenia przed– i podyplomowego poprawi bezpieczeństwo zdrowotne obywateli - podkreśla resort zdrowia.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz