"Korytarze życia" już obowiązkowe

06 Grudnia 2019, 12:14 Ratownicy

Przepisy dotyczące obowiązku tworzenia drogowych korytarzy życia i jazdy na suwak weszły w życie. Chodzi o nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowane przez Ministerstwo Insfrastruktury.

Nowe przepisy mówią m.in. o zasadach zachowania kierowców w sytuacji, gdy zachodzi konieczność umożliwienia służbom ratowniczym, m.in. ratownikom medycznym, szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego. Chodzi o sytuacje zagrożenia życia gdy dzięki korytarzom życia odpowiednie służby szybciej dotrą do osób potrzebujących pomocy.

Nowela określa zasady tworzenia przez kierowców wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych i ustępowania im pierwszeństwa, a także właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. Jak przewiduje ustawa, aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała skierowaną do kierowców kampanię edukacyjną „Życie ma pierwszeństwo”, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz