Ustawa o zawodzie farmaceuty ponownie trafi pod obrady Rady Ministrów

09 Grudnia 2019, 10:20 kprm

Ustawa o zawodzie farmaceuty ponownie została przekazana pod obrady Rady Ministrów. Tym razem projektem zajmie się nowy skład rządu. Według informacji zamieszczonych w rządowym BIP-ie dokument ma szanse zostać przyjęty jeszcze pod koniec tego roku lub w pierwszym kwartale 2020.

Projekt systematyzuje dotychczasowe regulacje prawne określające zasady wykonywania zawodu farmaceuty, a także uaktualniona i dostosowuje do obecnej sytuacji rynkowo-prawnej. Dokument wprowadza istotną z punktu widzenia pacjentów opiekę farmaceutyczną - czyli świadczenie zdrowotne, którego nadrzędnym celem jest sprawowanie przez farmaceutę szczegółowego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Według legislatora projekt rozwiąże kilka problemów związanych z brakiem faktycznie sprawowanej opieki farmaceutycznej - chodzi m.in. o występujący obecnie brak kontroli polipragmazji, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, czy rosnący trend samoleczenia wśród pacjentów. Dzięki ustawie możliwe będzie również budowanie zdrowotnej wiedzy pacjentów w oparciu o informacje pozyskiwane od personelu fachowego aptek.

- Projekt przewiduje (...) doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią- czytamy na stronie KPRM.

Według informacji planowany termin przyjęcia projektu przez RM to czwarty kwartał 2019 roku lub I kwartał 2020 roku.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz