e-ZLA: Prezes NRL pisze do ZUS ws. awarii systemu i podwójnego wystawiania e-zwolnień

09 Grudnia 2019, 11:05 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Z uwagi na liczne sygnały, w tym pochodzące od  indywidualnych lekarzy, wskazujące że system Elektronicznych Zwolnień Lekarskich posiada liczne wady techniczne i ulega częstym awariom, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienia przyczyn tych problemów oraz wskazanie terminu, kiedy zostaną zlikwidowane.

Jak podkreśla NRL, częste awarie oraz liczne wady techniczne  systemu EZL utrudniają lekarzom wystawianie e-ZLA w trybie przewidzianym w art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Konsekwencją tych sytuacji jest obowiązek podwójnego wystawiania zwolnień: w formie papierowej a następnie, po uzyskaniu dostępu do systemu, w formie elektronicznej (zobowiązują do tego zapisy art. 55a ust. 7 i 9 ww. ustawy).

Samorząd lekarski uważa, że w sytuacjach leżących po stronie oprogramowania ZUS-u lekarz nie powinien być zobowiązany do poświęcania swojego czasu wolnego na to, aby ręcznie wypełnić wydrukowany wcześniej formularz a po usunięciu awarii dodatkowo wprowadzić dane do systemu.

- Nie ma uzasadnienia, aby obciążać lekarza w taki sposób, szczególnie gdy do analogicznych sytuacji dochodzi z bardzo dużą częstotliwością lub awaria trwa kilka dni, co miało miejsce na przełomie października i listopada 2019 r. - wskazuje NRL.

Biorąc pod uwagę znaczną liczbę tych zgłoszeń, Prezes NRL zaapelował, aby w przypadku awarii lekarz mógł wystawiać zaświadczenie lekarskiej jedynie w formie papierowej bez późniejszego obowiązku wprowadzania do systemu elektronicznego.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz