Ratownicy wreszcie z własnym samorządem? Jest projekt

09 Grudnia 2019, 14:46 Ratownicy

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Ta grupa medyków dotychczas nie miała własnej izby. 

Ustawa ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego kompleksowych regulacji dotyczących wykonywanie zawodu ratownika medycznego, utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej.

 

Nie ma nawet rejestru

Jak przyznaje MZ nikt nie prowadzi teraz elektronicznego rejestru ratowników medycznych. Nie wiadomo więc dokładnie ile osób ma uprawnienia do wykonywania zawodu. 

W przypadku danych NFZ wykazywane jest 23,4 tys. etatów, ale nie wszyscy pracują w publicznym systemie. 

Z tych ponad 23 tys., najwięcej bo 19,9 tys. wykonuje zawód w zespołach ratownictwa medycznego. Grupę tę można rozbić na blisko 15 tys. osób w zespołach ratowniczych oraz 3,8 tys. na SOR-ach.

W tzw. "mudurówkach" np. straży pożarnej i policji, jest kolejnych 775 ratowników, a dodatkowo 2 tys. podlegających MON.

Wobec tego zdaniem MZ wydaje się zasadne oszacowanie całkowitej liczby ratowników medycznych na poziomie ok. 25 tys.

 

Będzie też urlop szkoleniowy

Ponadto ustawa zakłada wprowadzenie uprawnienia dla ratowników medycznych do skorzystania z 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego.

Przyznanie takiego uprawnienia ratownikom medycznym  wynika wprost z treści pkt 3 porozumienia zawartego w dniu 24 września 2018 r. przez Ministra Zdrowia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Realizacja postanowień porozumienia - jak podkreśla resort zdrowia -  stanowi warunek dla zachowania spokoju społecznego.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Jery Środa, 11 Grudnia 2019, 17:51
Dajcie nam pracować nasz związek i będzie ok. Jak się boją pielęgniarki niech złoża protest. Ale my lepsi niż piguly.
pielęgniarka Wtorek, 10 Grudnia 2019, 6:50
Zastanówcie się ratownicy, czy rzeczywiście chcecie swoich izb.Pielęgniarki i lekarze nie mogą się ze swoich wyzwolić.Samorząd to grupa karierowiczów na naszym utrzymaniu.Naprawdę nie ma innego sposobu na policzenie ratowników? komiczne:)