16.12. Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Czym zajmie się Rada?

09 Grudnia 2019, 15:30 AOTMiT

16 grudnia br. zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. W porządku obrad znalazła się m.in. ocena leków na hemofilię oraz ból neuropatyczny.

Porządek obrad Rady Przejrzystości 16.12.2019 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. AFSTYLA (lonoctocog alfa), rekombinowany, pojedynczy łańcuch ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)”.
 2. EGZYSTA (pregabalina) we wskazaniu: leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych.
 3. REPATHA (evolocumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego w prewencji wtórnej”.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym: B.86. „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, produktu leczniczego ORCIBEST (orciprenaline sulfate) we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku METOPIRONE (metyraponum) we wskazaniu: zespól ektopowego wydzielania ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (ICD-10: E24.3).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 • mesalazinum we wskazaniach: mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchyłkowa jelit.
 • azithromycinum we wskazaniu: mukowiscydoza.
 • metotreksat we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu na lata 2020-20222”,
 2. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat zamieszkałych w Poznaniu na lata 2020-2022”,
 3. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób prostaty wśród mężczyzn w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu na lata 2020-2022”,
 4. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu miasta Żory”,
 5. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci w wieku 6 lat w gminie Długołęka na lata 2020-2022”,
 6. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy na lata 2020-2022”,
 7. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego”,
 8. „Program zapewnienie dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców”.
 9. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nowotworu złośliwego gruczołu krokowego dla mieszkańców Białegostoku na lata 2020-2024”.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz