Tydzień w pigułce: 2. posiedzenie Sejmu i plan prac komisji

10 Grudnia 2019, 9:19 kalendarz

W tym tygodniu m.in. wybór zastępców senackiej Komisji Zdrowia, wybór przewodniczących sejmowej Komisji ds. Ratownictwa Medycznego oraz pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2 posiedzeniu Sejmu.

Wtorek

Senat:

14.00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

15:00 Komisja Zdrowia

Wybór zastępców przewodniczącej komisji. Sprawy bieżące.

Środa

Sejm:

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk 

Zmiany w opłacie uzdrowiskowej zagrożeniem dla samorządów.

18:00 Parlamentarny Zespół do spraw Systemu Ratownictwa Medycznego 

Wybór Prezydium Zespołu.

Czwartek

2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W planach posiedzenia: 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Plan posiedzenia może zostać rozszerzony o:

  1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr ) 
     
  2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

 

 12:00 Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia 

Wybór prezydium Zespołu, sprawy organizacyjne

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz