Czynny zawodowo lekarz emeryt zwolniony z podatku PIT?

10 Grudnia 2019, 9:56 lekarz

Zwolnienia z podatku czynnych zawodowo lekarzy emerytów domaga się Naczelna Rada Lekarska. W tej sprawie apelują do Ministra Finansów.

Zdaniem lekarzy, zwolnieniem od podatku dochodowego powinny być objęte przychody osiągane przez te osoby z tytułu wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. - Za przyjęciem proponowanego rozwiązania przemawia ważny interes społeczny, w tym przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów - czytamy w apelu NRL przyjętym w ubiegłym tygodniu.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że w obliczu takich problemów z pozyskaniem wykwalifikowanego personelu medycznego rząd powinien dokładać wszelkich starań, aby możliwie najefektywniej wykorzystywać dostępne zasoby kadr medycznych. Z jednej strony powinno się dążyć do zdejmowania z lekarzy licznych obowiązków administracyjnych i biurokratycznych. Z drugiej strony należy stwarzać zachęty – także ekonomiczne - do wykonywania zawodu przez lekarzy, którzy z uwagi na wiek i posiadane uprawnienia emerytalne ograniczyli swoją aktywność zawodową.

Taką zachętą mogłoby być zwolnienie z podatku PIT aktywnych zawodowo specjalistów. 

Samorząd lekarski jest zdania, że uszczerbek dla dochodów podatkowych Państwa związany z ustanowieniem proponowanego zwolnienia podatkowego będzie w stopniu dostatecznym równoważony poprzez poprawę dostępności pacjentów do lekarza, szczególnie do lekarza specjalisty.

Źródło: NRL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz