Projekt dot. dobrowolności m.in. składek chorobowych dla przedsiębiorców

10 Grudnia 2019, 11:29 pieniądze

Likwidacja obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe przez przedsiębiorców - przewiduje projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych złożony w Sejmie przez posłów PSL-Kukiz15.

Celem projektu ustawy jest likwidacja obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców.

Zdaniem projektodawców zmniejszenie klina podatkowego wskutek likwidacji obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych dla przedsiębiorców w sposób znaczący ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście na rynek.

Posłowie powołują się na badania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców „Dobrowolność ZUS w Polsce”, z którego wynika, że z grupy 1,5 mln samozatrudnionych przedsiębiorców składka ZUS jest zbyt wysoka wg 67 proc. ankietowanych przedsiębiorców, a także stanowi główną barierę prowadzenia działalności.

Na koniec 2018 r. ponad 500 tys. płatników było zadłużonych na kwotę 14,5 mld zł. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Z danych ZUS wynika, że ok. 296 tys. płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 mld zł. 

Miesięcznie suma składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych wynosi ok 1,07 miliarda złotych. Przy założeniu, że z możliwości rezygnacji w opłacaniu składek skorzysta 25 proc. uprawnionych, składki w przybliżeniu wyniosą 800 mln zł. Roczne uszczuplenie wpływów do ZUS sięgnie ok. 2,5 mld zł.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz