Chętniej ubezpieczamy zdrowie niż życie

11 Grudnia 2019, 12:23 dane dokumenty raport

Po trzech kwartałach 2019 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł, z tej kwoty ponad 14 mld zł dotyczyło ubezpieczeń na życie.

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła prawie 16 mld zł (spadek o 3,1 proc.), z kolei wartość świadczeń wykonanych z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 14,2 mld zł (spadek o 10,6 proc.)

-Rynek życiowy w Polsce wciąż się kurczy, ale spadek składki jest w kolejnych kwartałach coraz mniejszy. Nadal wynika on z niższej sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych. Jednocześnie stabilny pozostaje segment polis stricte ochronnych – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Na koniec września br., prywatne ubezpieczenie zdrowotne miało ponad 2,8 mln Polaków. Liczba ubezpieczonych zwiększyła się rok do roku o ponad 15 proc. Najpopularniejsze ubezpieczenie to wciąż takie, które zapewnia szybki dostęp do lekarzy specjalistów oraz szerokiego zakresu badań diagnostycznych. Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wydaliśmy w ciągu trzech kwartałów 2019 r. prawie 640 mln zł. 

Zmiany na rynku ubezpieczeń na życie przewiduje opracowywana właśnie Narodowa Strategia Onkologiczna  

Strategia ma nie tylko poprawić postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, ale też tej opieki około leczniczej. - To co chcemy wprowadzić, a czego w Polsce brakuje, to żeby pacjent, który jest wyleczony z nowotworu mógł mieć ubezpieczenie na życie. Wtedy będzie mu łatwiej o kredyt - mówi Polityce Zdrowotnej prof. Piotr Rutkowski podczas obrad Międzynarodowego onkologicznego okrągłego stołu w Warszawie. - W Polsce mamy wyleczonych pół miliona ludzi, z czego 300-400 tys jest w wieku produkcyjnym. Oni nie mogą wziąć kredytu mieszkaniowego, bo nigdy nie dostaną ubezpieczenia na życie. Część krajów, jak Francja, czy Belgia wprowadziły możliwość zatarcia wiedzy o nowotworze po 10 latach od wyleczenia nowotworu -mówi i dodaje, że obecnie jeśli ktoś zachorował na wczesnego raka piersi, czy wczesnego czerniaka, a jest wyleczony to jest osobą podwójnie poszkodowaną. 

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,5 mld zł i był o 5,6 proc. wyższy niż rok wcześniej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec III kw. 2019 r. wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 540 mln zł.

Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2019 r. z zyskiem 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc., ale 1,3 mld zł z tego wyniku to dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych

 Źródło danych: PIU

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz