NRL apeluje o możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w postaci papierowej

11 Grudnia 2019, 12:39 lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Klimatu o „pilne podjęcie działań umożliwiających podmiotom wykonującym działalność leczniczą sprawne przekazywanie odpadów medycznych po 1 stycznia 2020 r., a w szczególności o rezygnację z obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy w BDO”. 

Prezydium NRL podkreśliło, że do samorządu lekarskiego docierają niepokojące sygnały o braku możliwość pełnej konfiguracji kont w systemie BDO (baza danych odpadowych). W ocenie Rady, „taka sytuacja poważnie zagraża realnej możliwości wykonania przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku ewidencji odpadów i spełnienia ustawowych wymagań w tym zakresie”.

Według Rady, Ministerstwo Klimatu w celu zapewnienia należytej ochrony powinno podjąć działania informujące o zmianach związanych z wprowadzaniem elektronicznej ewidencji odpadów. Samorząd przypomina, że lekarze i lekarze dentyści, jako właściciele gabinetów lekarskich albo zarządzający podmiotami leczniczymi, są odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami medycznymi, w tym odpadami niebezpiecznymi, w dziesiątkach tysięcy podmiotów.

Jak ocenia Prezydium NRL, ogłoszony 26 listopada br. pilotaż systemu BDO został wdrożóny zbyt późno, aby móc w efekcie uzyskać miarodajną diagnozę gotowości wszystkich podmiotów wpisanych do BDO w zakresie sprawnego posługiwania się tym systemem.

Ponadto - jak wskazuje PNRL - środowisko lekarskie zmaga się aktualnie z innymi licznymi obowiązkami wynikającymi z informatyzacji opieki zdrowotnej, m.in. z obowiązkiem wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Prezydium NRL zwraca uwagę, że brak dostępu do systemu BDO (brak zasilania, zawieszenie usługi dostępu do Internetu, awaria systemu teleinformatycznego placówki, itd.) może zdarzyć się w każdej chwili, zaś odbiór odpadów odbywa się zazwyczaj w ściśle określonych terminach. Z drugiej strony, możliwości magazynowania odpadów medycznych ograniczone są postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975).

 - W związku z powyższym, a tym samym w trosce o bezpieczeństwo lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych, Prezydium NRL wnosi o odroczenie obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów. Samorząd lekarski nie widzi możliwości wdrożenia zasady wystawiania dokumentów ewidencji gospodarki odpadami wyłącznie w postaci elektronicznej bez wydłużenia okresu przejściowego i trwałego pozostawienia możliwości wystawienia tych dokumentów w postaci papierowej – apelują lekarze.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz