Projekt dot.substancji rakotwórczych w środowisku pracy - do konsultacji

11 Grudnia 2019, 15:53 pismo dokument podpis

Projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy trafił w środę do konsultacji społecznych.

W projektowanym rozporządzeniu określono wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

A tym samym w załączniku nr 1 - Wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w części II ,,Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. wprowadzono prace związane z narażeniem na pył drewna, prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną w formie pyłu respirabilnego wytwarzaną w trakcie procesu pracy, prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Projekt został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r.  w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy oraz dyrektywie (UE) 2019/130 z 16 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Jak wyjaśnia MZ, ww. dyrektywy mają na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz