NFZ proponuje zmiany w zarządzeniu dot. KOS-zawał

11 Grudnia 2019, 16:57 NFZ narodowy fundusz zdrowia

NFZ skierował do konsultacji projekt zmian w zarządzeniu dotyczącym KOS-zawał. Chodzi o dodanie nowej grupy do katalogu świadczeń - wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera – defibrylatora (S-ICD).

Projekt wprowadza w życie opublikowane przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obwieszczenie z 27 września 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera – defibrylatora (S-ICD).

W związku z powyższym, symetrycznie do zmian wprowadzonych w zarządzeniu szpitalnym, do katalogu 1k dodano nową grupę E34G Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera – defibrylatora (S-ICD)*.

Jak wyjaśnia NFZ, w celu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z hospitalizacją pacjentów, u których zaszła potrzeba usunięcia układu przezżylnego na etapie tej samej hospitalizacji, świadczeniodawca ma możliwość dosumowania produktów rozliczeniowych z katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia szpitalnego) dedykowanych usunięciu elektrod tj. 5.53.01.0001503 Usunięcie przezżylne elektrod oraz 5.53.01.0001504 Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań.

Nowe przepisy miałyby być stosowane do świadczeń udzielonych od 1 stycznia 2020 r. 

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz