MRPiP: Projekt dot. wzrostu rent z tytułu niezdolności do pracy

12 Grudnia 2019, 11:47 wyroby medyczne niepełnosprawny wózek inwalidzki

Podwyżka najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1200 zł oraz ich coroczna waloryzacja na poziomie nie mniejszym niż 70 zł - przewiduje projekt noweli ustawy skierowany do opiniowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt przewiduje, by w 2020 r. zmodyfikować obecnie obowiązujące zasady waloryzacji polegające na: 

-podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  • 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 

-zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24 proc.. Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24 proc., nie mniej jednak niż o 70 zł.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od minimalnej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, wyniesie 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł.

źródło: RCL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz